Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Dịch vụ

 

Tư vấn chiến lược CNTT

Cùng với các giải pháp ứng dụng chuyên sâu, Vietsoftpro cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng chiến lược CNTT cho các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng được một hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất, đáp ứng toàn diện các nhu cầu quản lý của doanh nghiệp…

Dịch vụ tư vấn CNTT của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn chiến lược CNTT;
  • Xây dựng yêu cầu, chức năng đối với hệ thống CNTT tổng thể;
  • Đánh giá, lựa chọn giải pháp thực hiện;
  • Lựa chọn kiến trúc công nghệ hiện đại và phù hợp với lộ trình đầu tư CNTT.

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro