Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Vietsoftpro

 

Trung tâm R&D

Vietsoftpro là doanh nghiệp tiên phong trong nhiều lĩnh vực của công nghệ thông tin và phần mềm. Với khẩu hiệu “Passion for innovation”, đầu tư nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ để tạo động lực phát triển luôn là ưu tiên hàng đầu tại Vietsoftpro.

Năm 2008, Vietsoftpro thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) tại Trung tâm HBI - Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo chương trình Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao của Chính phủ.

 

 
Vietsoftpro trình bày dự án nghiên cứu với đ/c Hoàng Xuân Cừ - Bí thư đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

Với giá trị được tích lũy trong hơn 4 năm qua, Vietsoftpro đã có nhiều bằng sáng chế và bản quyền của các công nghệ bản địa, đặc biệt liên quan đến công nghệ trực tuyến trên Internet, công nghệ tương tác 3D, quản lý và tổ chức thông tin, tìm kiếm, bảo mật, xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, cùng nhiều công nghệ nền khác.

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro