Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

ULib -

Giải  pháp Thư điện tử

 

Tổng quan về ULib

ULib là giải pháp Thư viện điện tử tích hợp đáp ứng được yêu cầu của nhiều loại hình thư viện khác nhau: từ thư viện công cộng, thư viện trường phổ thông cho đến thư viện trường đại học, trung tâm học liệu và cả những thư viện của các tổ chức, doanh nghiệp.

ULib giúp công tác quản lý nguồn lực thông tin trong các đơn vị, tổ chức trở nên đơn giản nhưng hiệu quả. ULib giúp các đối tác hướng đến mục tiêu:

  • Tạo dựng nền tảng vững chắc cho công cuộc hiện đại hóa thư viện.
  • Thay đổi toàn diện chất lượng của một thư viện từ công tác quản lý điều hành, nghiệp vụ đến phục vụ.
  • Chia sẻ tài nguyên để thư viện không giới hạn phạm vi phục vụ trong khuôn khổ những cơ sở vật chất của riêng mình.
  • Hội nhập quốc tế.

 

 

 

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro