Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

ADE -

Giải  pháp ERP

 

Tổng quan về giải pháp ADE

ADE (Adempere ERP) là bộ giải pháp ERP phát triển trên nền tảng Adempere hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn các mối quan hệ khách hàng, quá trình cung cấp dịch vụ, lao động sản xuất, giao hàng - bán hàng, quản lý thu chi, v..v... – toàn bộ được triển khai trên một hệ thống duy nhất được xây dựng trên một kiến trúc thông tin thống nhất.

ADE kết hợp các chức năng hoàn thiện, có tính mở và hiệu quả nhất thế giới cho việc quản lý nguồn lực doanh nghiệp với một công nghệ nền mở và linh hoạt. Cho phép doanh nghiệp tăng năng suất, tăng khả năng hoạt động và khả năng thích ứng cần thiết để tăng tốc các chiến lược kinh doanh.

Các giải pháp trong ADE được thiết kế dưới dạng các mô-đun để phù hợp với nhiều hình thức doanh nghiệp và các mức ngân sách khác nhau, bao gồm:

 • Quản lý Tài chính
 • Quản lý Nguồn nhân lực
 • Quản lý Sản xuất
 • Quản lý Marketing
 • Quản lý Bán hàng
 • Quản lý Cung ứng
 • Quản lý Đơn đặt hàng
 • Quản lý Dự án
 • Quản lý Dịch vụ
 • Quản lý Bảo trì
 • Quản lý Vòng đời sản phẩm
 • Hệ thống thông tin hỗ trợ các quyết định
 • Lập kế hoạch phân phối

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro