Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

MCP -

Giải pháp Lưu trữ, Quản lý và Quảng bá tư liệu Văn hóa

 

Tổng quan giải pháp

MCP (Management, Conservation and Promotion for cultural data) là một giải pháp phần mềm ứng dụng CNTT tổng thể, hiện đại phục vụ công tác biên tập, lưu trữ và quản lý thông tin tư liệu văn hóa

Hệ thống dành cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về văn hóa, phục vụ công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tại Việt Nam. Hệ thống đáp ứng 04 yêu cấu cơ bản sau:

  • Yêu cầu lưu trữ
  • Yêu cầu biên tập và quản lý
  • Yêu cầu tra cứu, tìm kiếm và quảng bá thông
  • Yêu cầu ứng dụng giải pháp Công nghệ thông tin tổng thể, hiện đại và có tính bảo mật cao

Hệ thống bao gồm 2 phân hệ chính:

  • Phân hệ quản lý và lưu trữ
  • Phân hệ quảng bá thông tin

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro