Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

XP Portal -

Giải pháp cổng thông tin điện tử

Tổng quan giải pháp

Cổng thông tin điện tử tích hợp là điểm truy cập tập trung duy nhất tích hợp các Kênh thông tin, các Dịch vụ và Ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng Web. Có thể nói, Cổng thông tin điện tử hiện là một hệ thống quan trọng phục vụ cho công tác điều hành và quản lý thông tin của các Tổ chức, Doanh nghiệp,...nhằm giảm thiểu chi phí, tăng cường hiệu quả công việc và đặc biệt là thúc đẩy quá trình tiếp cận và sử dụng những công nghệ mới.

Phần mềm Cổng thông tin điện tử XP Portal cung cấp cho khách hàng là các Doanh nghiệp, tập đoàn, các cơ quan bộ, ban, ngành, ... một giải pháp hoàn chỉnh về hệ thống quản trị nội dung sử dụng công nghệ Portal bao gồm các chức năng: Module CMS, quản trị giao diện, quản trị Module (Web-part), tích hợp AD, ...

Được xây dựng trên nền tảng của IMB Xpages Platform và core IBM Lotus Domino, phần mềm có đầy đủ các chức năng của một Portal hoàn chỉnh như:

 • Cơ chế Web-part
 • Quản trị nội dung CMS Quy trình nghiệp vụ được thiết kế theo Workflow Process
 • Giao diện thân thiện và chuyên nghiệp với hệ thống menu của Office Có thể tích hợp LDAP Active Directory
 • Chức năng tạo các Portal con sub-portal

Các thành phần của XP Portal

 • Hệ quản trị nội dung (CMS)
 • Hệ thống thông tin thủ tục hành chính
 • Hệ thống văn bản pháp luật của trung ương và địa phương
 • Hệ thống văn bản điều hành tác nghiệp của tỉnh
 • Hệ thống thông tin hỏi – đáp
 • Hệ thống dịch vụ công online
 • Các hệ thống kết nối, tương tác với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như CSDL điểm thi, giá đất, thông tin doanh nghiệp, quy hoạch …

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro