Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

UGate -

Giải pháp một cửa điện tử

 

Tổng quan giải pháp

UGate là giải pháp phần mềm hành chính một cửa điện tử được ứng dụng nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, công dân với cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa” quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Giao dịch được tin học hóa bao gồm từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

UGate giúp các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ. Cụ thể:

  • Quản lý thủ tục
  • Xử lý hồ sơ
  • Báo cáo thống kê
  • Quản lý văn bản
  • Quản lý danh mục tham chiếu
  • Cá nhân hóa
  • Quản trị người dùng
  • Quản trị hệ thống
  • Các tiện ích(nhắc việc, chat, …)
  • Tích hợp với trang tin điện tử của đơn vị
  • Có khả năng kết nối với trang tin điện tử của đơn vị phục vụ việc tra cứu tình trạng hồ sơ của công dân và doanh nghiệp

 

UGate có các đặc điểm nổi bật sau:

  • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
  • Định nghĩa quy trình tùy biến bằng giao diện người dùng.
  • Dữ liệu được tối ưu hóa và quản lý theo năm.
  • Áp dụng công nghệ tiến tiến, có khả năng mở rộng
  • Tích hợp với phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
  • Đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn ISO
  • Đáp ứng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và truyền thông.

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro