Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

UCom -

Giải pháp Thương mại điện tử

 

Tổng quan giải pháp

Thương mại điện tử bao gồm các liên kết của hệ thống máy tính giữa các nhà cung cấp, người bánvà người mua thông qua các giao dịch trực tuyến. Thương mại điện tử cho phép người bán hàng chuyển các sản phẩm và dịch vụ cho người mua. Đổi lại, người mua phải trả số tiền được xác định trước như giá hàng hoá và dịch vụ mà họ đặt mua từ trước.

Các cấp độ phát triển của Thương mại điện tử

 • Cấp độ 1: thương mại thông tin (i-commerce, i=information: thông tin): doanh nghiệp có website trên mạng để cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ... Các hoạt động mua bán vẫn thực hiện theo cách truyền thống
 • Cấp độ 2: thương mại giao dịch (t-commerce, t=transaction: giao dịch): doanh nghiệp cho phép thực hiện giao dịch đặt hàng, mua hàng qua website trên mạng, có thể bao gồm cả thanh toán trực tuyến
 • Cấp độ 3: thương mại tích hợp (c-business, c=colaborating, connecting: tích hợp, kết nối): website của doanh nghiệp liên kết trực tiếp với dữ liệu trong mạng nội bộ của doanh nghiệp, mọi hoạt động truyền dữ liệu được tự động hóa, hạn chế sự can thiệp của con người và vì thế làm giảm đáng kể chi phí hoạt động và tăng hiệu quả.

UCOM cung cấp đầy đủ các giải pháp liên quan đến các mô hình thương mại điện tử, giúp khách hàng nhanh chóng thực hiện chiến lược kinh doanh của mình.

UCOM bao gồm các gói ứng dụng sau:

 • Bán lẻ trực tuyến
 • Dịch vụ y tế / chăm sóc sức khỏe trực tuyến
 • Lữ hành trực tuyến
 • Vận tải trực tuyến
 • Bán sản phẩm trí tuệ trực tuyến (selling brainpower online)
 • Tạp hóa trực tuyến
 • Bất động sản trực tuyến
 • Dịch vụ pháp lý trực tuyến
 • Dịch vụ dành cho trẻ em
 • Ngân hàng và đầu tư trực tuyến
 • Học tập trực tuyến
 • Xuất bản trực tuyến
 • Giải trí trực tuyến
 • Nhân sự trực tuyến

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro