Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

TMan -

Phần mềm Quản lý công việc

 

Tổng quan

TMAN là bộ phần mềm Quản công việc ứng dụng trong các đơn vị, cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp với các tính năng chính bao gồm:

1. Quản lý công việc

Thống kê khối lượng đã được phân công. Theo dõi tiến độ thực hiện các công việc

2. Trao đổi công việc

Các thành viên tham gia hệ thống WM-05 có thể tạo ra các kênh ảo trao đổi riêng để bàn thảo phương án giải quyết cho từng công việc cụ thể

3. Dữ liệu công tác

Việc chia sẻ các tài liệu liên quan đến công việc là rất quan trọng trong quá trình phối hợp làm việc. Người sử dụng được cấp tài khoản lưu trữ hệ thống các tài liệu như : văn bản soạn thảo, hình ảnh...WM-05 giúp người sử dụng có thể phân quyền truy cập linh hoạt từng thư mục, tập tin cho các thành viên khác một cách dễ dàng và trực quan.

4. Thông báo

Bản tin điện tử giúp cơ quan doanh nghiệp có thể thông báo các tin quan trọng cần phổ biến. Các tin này sẽ được xuất hiện ở ngay trang chủ của hệ thống WM-05.

5. Diễn đàn

Các thành viên tham gia vào mạng máy tính có thể thoải mái thảo luận các vấn đề mà mọi người quan tâm trên diễn đàn chung này

6. Danh bạ

Cung cấp nhanh chóng các thông tin tóm tắt của từng cá nhân cơ quan doanh nghiệp như: chức danh công việc, địa chỉ email, số điện thoại liên lạc.

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro