Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Codi -

Quản lý Công văn tài liệu & Điều hành tác nghiệp

 

Tổng quan

Công tác quản lý văn bản tài liệu chiếm một vị trí hết sức quan trọng tại các cơ quan Bộ ngành, các đơn vị hành chính sự nghiệp, và các doanh nghiệp

Hiện nay nhìn chung công tác quản lý công văn tài liệu tại mỗi đơn vị đều gặp phải các vấn đề sau:

  • Việc quản lý, văn bản giấy tờ tốn rất nhiều thời gian, nhân lực và chi phí
  • Khả năng xử lý văn bản tài liệu đi/đến, tiến trình công việc, lưu trữ và tìm kiếm có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động điều hành chung của cơ quan
  • Thực hiện theo các phương pháp thủ công, tốn nhiều thời gian, con người và chi phí hoạt động.
  • Khó khăn trong việc chuẩn hoá quy trình tiếp nhận, xử lý các văn bản giấy tờ đi/đến, thông tin văn bản trong nội bộ.
  • Việc quản lý, nắm bắt, cập nhật thông tin phục vụ cho các hoạt động điều hành của lãnh đạo cũng như nhân viên không kịp thời và đầy đủ.
  • Công tác lưu trữ, tra cứu, tìm kiếm thông tin hạn chế

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro