Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Meetime -

Phần mềm Quản lý lịch họp

 

Tổng quan

Meetime là bộ phần mềm Quản lý lịch họp ứng dụng trong các đơn vị, cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp với các tính năng chính bao gồm:

1. Quản lý Lịch cá nhân

  • Tổ chức thực hiện các công việc trong tuần.
  • Nhắc nhở các sự kiện quan trọng trong tuần.

2. Quản lý Lịch tuần

  • Cho phép các bộ phận đăng ký lịch các buổi họp, làm việc quan trọng.
  • Phê duyệt chính thức và tổng hợp phát hành lịch họp vào tuần lễ kế tiếp

3. Quản lý lịch Giao ban

  • Lập biên bản các kỳ giao ban
  • Lập danh sách theo dõi các thông báo, công việc được phổ biến trong buổi giao ban.
  • Theo dõi được tiến trình và kết quả thực hiện các vấn đề then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro