Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

XP Portal -

Giải pháp cổng thông tin điện tử

 

Tính năng kỹ thuật

XP Portal bao gồm các Nhóm tính năng chính sau:

1. Các tính năng, ứng dụng và dịch vụ nền tảng (Portal Core Portlets)

 • Hệ thống quản trị và xuất bản nội dung (CMS)
 • Khả năng tùy biến và cá nhân hóa (Customization/Personalization)
 • Đăng nhập một cửa (Single Sign On)
 • Xuất bản thông tin (Content Sysdication)
 • Tìm kiếm toàn văn nội dung thông tin (Full Text Search)
 • Quản trị người dùng (Portal User Management)
 • Quản trị hệ thống (Portal Administration)
 • Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin (Multidevice Support)
 • Khả năng tích hợp đa hệ thống (Multil System Intergration)
 • Khả năng mở rộng (Extensible)
 • Khả năng bảo mật (Secutiry)
 • Khả năng hỗ trợ đa ngữ (Multilingual)

 

2. Các ứng dụng, dịch vụ hành chính (e-Gov Portlets)

 • Thủ tục hành chính (Document Administration)
 • Văn bản quy phạm pháp luật (Legal Text)
 • Danh bạ các đơn vị hành chính (Directory)
 • Hỏi đáp/ tư vấn trực tuyến (QA)
 • Dịch vụ hành chính công trực tuyến (Online Publication Services)
 • Giao lưu trực tuyến (Online Conversation)
 • Quản lý tư liệu, ấn phẩm điện tử (Document Management

 

3. Các ứng dụng, dịch vụ cộng tác (Collaboration Portlets)

 • Thư điện tử (E-mail)
 • Diễn đàn thảo luận (Forum)
 • Trò chuyện trực tuyến (Chat)
 • Lịch làm việc (Calendar)
 • Thăm dò dư luận (Survey)
 • Gửi tin nhắn SMS (SMS Text Messenger)

 

4. Các ứng dụng, dịch vụ tiện ích (Utilitity Portlets)

 • Cấu trúc website (Site Map)
 • Các câu hỏi thường gặp (FAQ)
 • Liên kết website (Web Links)
 • Góp ý phản hồi (Feedback)
 • Quản lý quảng cáo (Advertisement Management)
 • Thư viện ảnh (Image Gallery)
 • Thư viện đa phương tiện (Multimedia Library)
 • Thống kê truy cập (Hit Counter)
 • Thông tin thời tiết (Weather)
 • Thông tin tỷ giá (Currency)

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro