Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

UGate -

Giải pháp một cửa điện tử

 

Tính năng kỹ thuật

1. Mô hình hệ thống

 • Phần mềm 1 cửa điện tử: Nhận hồ sơ một cửa, luân chuyển và điều hành xử lý hồ sơ.
 • Phần mềm 1 cửa điện tử liên thông với xã/phường, Chi cục Thuế, kho bạc
 • Trang web tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ ĐĐXD
 • Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua mã vạch
 • Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua KIOS
 • Modul tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ quan điện thoại

 

2. Các tính năng chính

 • Hoạt động trên nền web.
 • Phần mềm đảm bảo hoạt động thông suốt và ổn định, đáp ứng số lượng truy cập lớn, nhiều người dùng cùng làm việc tại 1 thời điểm.
 • Cài đặt được theo mô hình máy chủ chính và máy chủ dự phòng.
 • Cho phép cài đặt trong hệ thống mạng có phân vùng bảo mật nhiều lớp.
 • Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera.
 • Hiển thị tiếng Việt theo chuẩn TCVN 6909:2001.
 • Tuân thủ các quy định về chuẩn nội dung web, các định dạng văn bản, các định dạng hình ảnh theo quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT.
 • Cho phép cài đặt và vận hành tốt trên nhiều môi trường hệ điều hành nền cơ bản như hệ điều hành MS Windows Server, Linux,…
 • Cho phép theo dõi, giám sát thông tin truy nhập của người sử dụng theo phiên làm việc để phục vụ công tác chuẩn đoán và sửa chữa lỗi khi hệ thống gặp sự cố bất thường.
 • Có khả năng tích hợp và xác thực thông qua các hệ thống danh bạ điện tử như AD, LDAP.
 • Đáp ứng cơ chế cân bằng tải.
 • Cho phép kết nối với thiết bị đọc, in mã vạch để phục vụ việc tra cứu hồ sơ theo mã vạch.
 • Cho phép kết nối với máy quét, máy in.
 • Cho phép kết nối với Kiosk tra cứu cảm ứng.

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro