Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Codi -

Quản lý Công văn tài liệu & Điều hành tác nghiệp

 

Tính năng kỹ thuật

1. Quy trình văn thư lưu trữ

Codi thực hiện quy trình văn thư lưu trữ như sau:

 • Đảm bảo số hoá toàn bộ các đầu vào văn bản từ các hình thức khác nhau: Bưu điện, giấy tờ, fax, email
 • Xử lý các văn bản đến/đi theo đúng quy trình nghiệp vụ của từng đơn vị
 • Lưu vết quá trình xử lý văn bản, theo dõi và quản lý được tình trạng của văn bản
 • Quy trình xử lý mở, linh hoạt
 • In sổ văn bản đến/đi, báo cáo thống kê, lưu trữ thường niên, sổ địa chỉ

2. Quy trình xử lý luồng công việc

Xử lý luồng công việc thực hiện bao gồm thực hiện các quy trình sau:

 • Quy trình nghiệp vụ quản lý phiếu xử lý văn bản theo chức năng, nhiệm vụ
 • Lưu vết quá trình giải quyết phiếu xử lý văn bản. Theo dõi và quản lý được tình trạng, tiến độ của văn bản
 • Quy trình quản lý phiếu xử lý văn bản có khả năng mở, với từng loại quy trình khác nhau
 • Uỷ quyền phần luồng và xử lý văn bản
 • Báo cáo, thống kê, tìm kiếm

3. Quản lý văn bản điện tử

Codi thực hiện việc quản lý văn bản điện tử như sau:

 • Phân quyền truy cập, sử dụng hệ thống văn bản điện tử
 • Cho phép tự định nghĩa loại văn bản
 • Cho phép tự định nghĩa và quản lý các loại tài liệu mẫu dùng cho toàn đơn vị
 • Lưu vết, văn bản liên quan, quá trình xử lý giải quyết của văn bản. Tạo các liên kết ứng dụng dùng chung, chia sẻ tài nguyên thông tin
 • Báo cáo, thống kê, tìm kiếm

4. Các ứng dụng tích hợp khác

Codi cho phép tích hợp các ứng dụng:

 • Tích hợp với các hệ thống FAX
 • Tích hợp mail: Lotus Domino Mail Server; MS Exchange …
 • Hệ thống triển khai được trên nhiều HĐH khác nhau: MS Windows, Linux, Unix… (Multi Platform)

5. An toàn dữ liệu và bảo mật hệ thống

Codi cho phép tích hợp các ứng dụng:

 • Hệ thống sử dụng công nghệ Lotus Domino làm công nghệ nền tảng. Khả năng an toàn dữ liệu và bảo mật của hệ thống cao
 • Hệ thống phân quyền sử dụng theo chức danh, phòng ban, đơn vị
 • Hệ thống có các giải pháp và công cụ sao lưu dữ liệu nhằm đảm dữ liệu được an toàn tốt nhất
 • Hệ thống có khả năng hoạt động tốt trong thời gian liên tục với số lượng truy cập lớn

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro