Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

ULib -

Giải  pháp Thư điện tử

 

Tính năng giải pháp

ULib có các tính năng chinh sau:

 • Hỗ trợ chuẩn biên mục MARC 21, AACR-2, ISBD; các khung phân loại thông dụng như DDC, BBK, NLM, LOC, UDC, subject headings; chuẩn ISO 2709 cho nhập/xuất dữ liệu;
 • Liên kết với các thư viện và tài nguyên thông tin trực tuyến trên Internet qua giao thức Z39.50 và OAI-PMH;
 • Mượn liên thư viện theo giao thức ISO 10161, sử dụng định dạng mã hoá dữ liệu BER/MIME;
 • Tích hợp với các thiết bị mã vạch, thẻ từ và RFID; các thiết bị mượn trả tự động theo chuẩn SIP 2;
 • Hỗ trợ đa ngữ Unicode với dữ liệu và giao diện làm việc; các bảng mã tiếng Việt như TCVN 5712, VNI ...
 • Công cụ xây dựng, quản lý và khai thác kho tài nguyên số;
 • Xuất bản các cơ sở dữ liệu hoặc thư mục trên đĩa CD;
 • Tìm kiếm toàn văn;
 • Khả năng tuỳ biến cao;
 • Bảo mật và phân quyền chặt chẽ;
 • Thống kê tra cứu đa dạng, chi tiết và trực quan phục vụ mọi nhóm đối tượng;
 • Vận hành hiệu quả trên những CSDL lớn hàng triệu bản ghi, Hỗ trợ hệ QT CSDL Oracle hoặc MS SQL Server;
 • Khai thác và trao đổi thông tin qua web, thư điện tử, GPRS (điện thoại di động) và thiết bị hỗ trợ người khiếm thị;
 • Tương thích với cả mô hình kho đóng và kho mở;
 • Hỗ trợ hệ thống thư viện nhiều kho, điểm lưu thông…

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro