Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Dịch vụ

 

Tích hợp hệ thống

Tích hợp hệ thống (System Intergration) là sự kết hợp các thành phần đơn lẻ thành một hệ thống thuần nhất. Vietsoftpro thực hiện việc tích hợp hệ thống ở nhiều mức khác nhau như: tích hợp hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, phần mềm ứng dụng, bảo mật hệ thống...

Với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, với quan hệ đối tác với các hãng hàng đâu về CNTT trên thế giới, Vietsoftpro đem lại cho khách hàng các dịch vụ chuyên nghiệp về Tích hợp hệ thống:

  • Tích hợp thư điện tử, quản lý tài liệu và hệ thống kiến thức văn phòng;
  • Giải pháp về hệ thống máy chủ - lưu trữ;
  • Giải pháp cơ sở dữ liệu;
  • Ứng dụng, tích hợp giải pháp của các hãng khác nhau.

 

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro