Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

TUYỂN DỤNG

TIN TUYỂN DỤNG

Nhân viên mới sẽ làm việc tại Văn phòng công ty tại Tầng 3 - Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ - quận Cầu Giấy - Hà Nội

Thu nhập hấp dẫn với các chế độ lương thưởng ưu đãi và được đánh giá theo đúng năng lực. - Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Nhân viên mới sẽ làm việc tại Văn phòng công ty tại Tầng 3 - Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ - quận Cầu Giấy - Hà Nội - Thu nhập hấp dẫn với các chế độ lương thưởng ưu đãi và được đánh giá theo đúng năng lực. - Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Nhân viên mới sẽ làm việc tại Văn phòng công ty tại Tầng 3 - Tòa nhà đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ - quận Cầu Giấy - Hà Nội - Thu nhập hấp dẫn với các chế độ lương thưởng ưu đãi và được đánh giá theo đúng năng lực. - Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Tuyển dụng khác

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro