Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

MCP -

Giải pháp Lưu trữ, Quản lý và Quảng bá tư liệu Văn hóa

 

Phân hệ quản lý và lưu trữ

1. Tổng quan

Đây là hệ thống phần mềm quản lý và lưu trữ tư liệu văn hóa xây dựng trên hệ thống máy chủ có thể hoạt động trong mạng nội bộ (LAN) hoặc trên máy chủ Internet.

Hệ thống dành cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về văn hóa, phục vụ công tác:

 • Sưu tầm và biên tập hồ sơ tư liệu văn hóa
 • Lưu trữ và quản lý thông tin tư liệu văn hóa (Văn bản, hình ảnh, băng âm thanh, phim tư liệu)
 • Quản lý tài liệu, văn bản điện tử (Electronic Document)

Hệ thống được xây dựng bao gồm:

 • Hệ thống hạ tầng máy chủ (máy chủ lưu trữ, máy trạm tác nghiệp), trên hệ thống hạ tầng mạng (mạng LAN nội bộ, mạng Internet)
 • Hệ thống phần mềm hệ thống máy chủ, phần mềm bảo mật (trên máy chủ)
 • Hệ thống phần mềm lưu trữ cơ sở dữ liệu (trên máy chủ)
 • Hệ thống phần mềm biên tập, quản lý và tra cứu tư liệu (trên máy chủ và các máy trạm)

 

2. Tính năng kỹ thuật

Phân hệ quản lý và lưu trữ tư liệu văn hóa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản sau:

 • Quản lý người dùng
 • Quản lý nhóm người dùng
 • Cơ chế sao lưu dữ liệu dự phòng (Scheduled backup)
 • Cơ chế đảm bảo hoạt động liên tục (High-availability)
 • Cơ chế làm việc cộng tác (Collaboration)
 • Phân quyền truy cập: hệ thống có khả năng phần quyền truy cập theo từng nhóm người sử dụng
 • Quản lý dữ liệu
 • Tìm kiếm tài liệu
 • Tự động phân tích nội dung: Hệ thống có khả năng tự động phân tích nội dung các tư liệu đưa vào hệ thống. Hỗ trợ với hầu hết các loại định dạng tư liệu đặc thù văn hóa, các loại tài liệu điện tử phổ biến hiện nay.
 • Trao đổi thông tin

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro