Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Khách hàng Vietsoftpro

 

Khối doanh nghiệp

Khách hàng Khối doanh nghiệp của Vietsoftpro là các công ty, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực.

Tiêu biểu là:

 • Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Tập đoàn Antha Group
 • Công ty Onyomo
 • Công ty Tropix Technology
 • Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
 • Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 • Tổng công ty Giấy Việt Nam
 • Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)
 • Ngân hàng Thương Mại CP Hàng Hải Việt Nam
 • Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội (SHF)
 • Công ty Cổ phần truyền thông Việt Nam Vntelecom
 • Công ty cổ phần truyền thông Pross Media

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro