Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Vietsoftpro

 

Hoạt động kinh doanh

Vietsoftpro tự hào phát triển dòng sản phẩm và giải pháp phần mềm trực tuyến, hệ thống phần mềm quản lý, cũng như các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông – để trở thành một thương hiệu tầm vóc và tin cậy hàng đầu Việt Nam – nhằm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin và xử lý thông tin của khách hàng trong thời kỳ hội nhập, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với các cổ đông, đóng góp tốt cho xã hội và môi trường, vì sự phát triển nghề nghiệp và chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn của đội ngũ nhân viên.

Nỗ lực của Vietsoftpro được ghi nhận qua các giải thưởng và đề tài khoa học lớn của nhà nước:

 • Giải thưởng “Chắp cánh tài năng” và Top 10 sản phẩm CNTT trong cuộc thi “Nhân tài Đất Việt năm 2007” với sản phẩm Local Search cho các thành phố lớn tại Việt Nam (sản phẩm IZOMI) -> link tham khảo
 • Là một trong hai doanh nghiệp CNTT được Quỹ phát triển Khoa học & Công nghệ quốc gia – Bộ Khoa học & Công nghệ chọn cấp hỗ trợ kinh phí năm 2009-2012 với đề tài khoa học “Nghiên cứu phát triển công nghệ tìm kiếm thông tin trực tuyến Việt Nam...” -> link tham khảo
 • Đề tài phối hợp với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về “Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng bản đồ số trực tuyến khu Công nghệ cao Hòa Lạc phục vụ công tác xúc tiến đầu tự” (2009-2010)
 • Phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam – Bộ Văn hóa thể thao & Du lịch thực hiện dự án “Quản lý và khai thác dữ liệu Văn hóa di sản tại Việt Nam” (2008-2010)

Những sản phẩm chính của Vietsoftpro, hiện đang đóng góp không nhỏ vào quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực trực tuyến trên Internet và điện thoại di động, quản lý hành chính nhà nước, quản lý doanh nghiệp, thương mại điện tử bao gồm:

 • “Giải pháp Cổng thông tin điện tử”,
 • “Giải pháp Quản lý, bảo tồn và quảng bá tư liệu danh nhân văn hóa”,
 • “Giải pháp quản lý và quảng bá các khu di tích lịch sử theo công nghệ tương tác 3D”,
 • “Giải pháp quản lý công văn tài liệu và điều hành tác nghiệp”,
 • “Giải pháp phòng trưng bày điện tử”,
 • “Giải pháp bảo tàng ảo”,
 • “Hệ thống phần mềm học trực tuyến E-Learning”
 • “Hệ thống hội thảo truyền hình trực tuyến Video Conference”,
 • “Hệ thống Bản đố số trực tuyến”,
 • ”Hệ thống Quản lý đơn, tài liệu lưu trữ”,
 • “Hệ thống Quản lý kho”,
 • “Hệ thống thông tin hành chính công”,
 • “Hệ thống thông tin phục vụ điều hành tác nghiệp”,
 • “Hệ thống thông tin văn hóa, du lịch”,
 • Và nhiều sản phẩm công nghệ thông tin khác,v.v.

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro