Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Codi -

Quản lý Công văn tài liệu & Điều hành tác nghiệp

 

Giải pháp Codi

Codi là một giải pháp tổng thể toàn diện cho việc ứng dụng các quy trình quản lý văn bản tài liệu điện tử; quản lý luồng công việc; lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ tài nguyên. Ngoài ra hệ thống còn cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ người dùng khác trên nền tảng Lotus Domino của IBM.

1. Mục đích ứng dụng của Giải pháp Codi:

Mục đích 1: Triển khai xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành, giải quyết các vấn đề cơ bản:

  • Chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ văn thư lưu trữ điện tử
  • Chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ xử lý văn bản, công việc điện tử
  • Xây hệ thống dữ liệu văn bản điện tử (Số hoá tất cả các văn bản đi/đến, văn bản nội bộ)
  • Tra cứu, tìm kiếm nhanh chóng chính xác và thuận tiện
  • Lập báo cáo, thống kê theo nhiều tiêu chí khác nhau

Mục đích 2: Xây dựng các quy định ban hành tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai hệ thống QLCVTL điện tử tại đơn vị

Mục đích 3: Nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản và các phần mềm ứng dụng phổ biến

2. Lợi ích của việc ứng dụng Codi

Giải quyết được các vấn đề cơ bản trong công tác quản lý công văn tài liệu, điều hành tác nghiệp:

  • Chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ văn thư lưu trữ, xử lý văn bản, công việc điện tử. Theo dõi quản lý được tất cả các văn bản, các công việc, thông tin một cách nhanh chóng và chính xác
  • Giảm thiểu được thời gian xử lý văn bản, giảm chi phí so với sử dụng phương pháp thủ công
  • Đảm bảo tối đa an toàn bảo mật cho tất cả các văn bản, tránh bị thất thoát thông tin quan trọng
  • Hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm nhanh chóng chính xác và thuận tiện. Lập báo cáo, thống kê
  • Hình thành một phương thức làm việc hiện đại

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro