Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Dịch vụ

 

Gia công phần mềm

Đội ngũ chuyên gia giỏi được đầu tư đào tạo, kỹ năng tốt và thích nghi với Văn hóa doanh nghiệp là một trong những ưu thế của Vietsoftpro. Hiện tại, khách hàng Outsourcing tiêu biểu của Vietsoftpro bao gồm một số khách hàng toàn cầu như Antha Group, IBM. Với kinh nghiệm và ưu thế trên, Vietsoftpro tin tưởng sẽ có thêm nhiều khách hàng hơn nữa từ thị trường Châu Âu và Mỹ

Các mảng dịch vụ Outsourcing tiêu biểu của Vietsoftpro bao gồm:

  • Phát triển các dịch vụ phần mềm mới ứng dụng trong quản lý sản xuất nhà máy;
  • Chuyển đổi các hệ thống phần mềm lên Internet;
  • Nâng cao tin học toàn cầu;
  • Phát triển các sản phẩm phần mềm (Software product) của khách hàng.

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro