Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Đối tác Vietsofpro

 

Đối tác trong nước

Danh sách Đối tác trong nước tiêu biểu của Vietsoftpro:

  • Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC
  • Công ty Digipower
  • Công ty NASIA Việt Nam
  • Thư viện Quốc gia
  • Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp Công nghệ cao HBI
  • Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
  • Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Karox Việt Nam

 

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro