Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

XP Portal -

Giải pháp cổng thông tin điện tử

 

Dịch vụ kèm theo

  • Dịch vụ bảo hành, bảo trì;
  • Dịch vụ nâng cấp, phát triển và mở rộng hệ thống (Cổng thông tin/giao tiếp);
  • Dịch vụ triển khai và đào tạo;
  • Chuyển giao công nghệ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro