Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

UGate -

Giải pháp một cửa điện tử

 

Dịch vụ kèm theo

  • Dịch vụ bảo hành, bảo trì;
  • Dịch vụ nâng cấp, phát triển và mở rộng hệ thống;
  • Có khả năng triển khai theo mô hình liên thông trong tỉnh và thành phố, hoặc theo mô hình quận huyện;
  • Thời gian triển khai từ một (01) đến (02) tháng;
  • Hệ thống được xây dựng theo quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của nhà nước nhưng hoàn toàn có thể chỉnh sửa và thay đổi theo nhu cầu của từng khách hàng;
  • Dịch vụ triển khai và đào tạo;
  • Chuyển giao công nghệ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro