Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

EGal -

Giải pháp Trưng bày số tương tác 3D

 

Dịch vụ & Hỗ trợ

  • Xây dựng Bảo tàng ảo 3D
  • Số hóa 3D tư liệu, hiện vật bảo tàng
  • Số hóa 3D trên không (Flycam)
  • Xây dựng hệ thống tham quan ảo 3D các khu di tích lich sử văn hóa, khu du lịch, v.v ...
  • Xây dựng Video tương tác 3D
  • Tư vấn & đào tạo công nghệ số hóa trong bảo tàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro