Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

ULib -

Giải  pháp Thư điện tử

 

Các phân hệ chính

Các phân hệ chính của ULib:

  • Phân hệ tra cứu trực tuyến OPAC
  • Phân hệ bạn đọc
  • Phân hệ lưu thông
  • Phân hệ bổ sung
  • Phân hệ biên mục
  • Phân hệ ấn phẩm định kỳ
  • Phân hệ sưu tập số
  • Phân hệ mượn liên thư viện (ILL)
  • Phân hệ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro