Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

Vietsoftpro

Ảnh hoạt động

 

Vietsoftpro cùng GS. TS. Hoàng Văn Phong - Bộ trưởng; TS. Nguyễn Văn Lạng - Thứ trưởng, trưởng ban khu Công nghệ cao Hòa Lạc; 
cùng các cán bộ bộ Khoa học & Công nghệ

 

 
Vietsoftpro trình bày dự án nghiên cứu với đ/c Hoàng Xuân Cừ - Bí thư đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

 

Một buổi họp công ty

 


Trung tâm R&D tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro