Công ty CP giải pháp phần mềm chuyên nghiệp Việt

www.vietsoftpro.com
www.vietsoftpro.com

TMan -

Phần mềm Quản lý công việc

 

Thuộc tính phần mềm

TMAN có các thuộc tính nổi bật sau:

  • Giao diện chương trình bằng tiếng Việt, đẹp, dễ sử dụng.
  • Hệ phần mềm hoạt động tốt nhất trên hệ thống mạng, nhiều người cùng sử dụng một lúc.
  • Việc nhập liệu đơn giản và chỉ tiến hành một lần duy nhất.
  • Chế độ tự sao lưu dữ liệu, phân quyền người sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Vietsoftpro:

Bản quyền © 2016 Vietsoftpro